Uitkomst van Algemene Leden Vergadering DHR op 29 September

29-09-2016

Geacht Lid,

 

Met dit schrijven stellen we u op de hoogte van de uitkomst van de stemming tot ontbinden van de huidige verenigingen, wijzigingen van de statuten (samenvoegen van de verenigingen tot een vereniging de Hoekse Renners).

Zoals u weet is bij de eerste algemene ledenvergadering van 8 september jl. vastgesteld dat er niet genoeg leden aanwezig waren (dat wil zeggen dat de aanwezigheid van drie vierde van alle leden op de vergadering niet gehaald werd) om te kunnen stemmen.

Onmiddellijk opvolgend is volgens de vastgestelde procedure de tweede vergadering uitgeschreven met als datum 29 september 2016.  De algemene ledenvergadering heeft gisteren gestemd en we kunnen u tot ons genoegen mededelen dat met ruime meerderheid door de Toer en Ren het besluit is genomen om de huidige verenigingen samen te voegen tot een vereniging.

In de bijgevoegde notulen van de vergadering kunt u het proces en informatie nog een keer teruglezen.

 

En nu verder

Door het besluit van de ledenvergadering kunnen we met een nieuwe blik naar de toekomst kijken en kunnen we gaan bouwen.

Om de continuïteit te borgen is er vanaf heden een tijdelijk bestuur geïnstalleerd, bestaande uit een aantal leden van de vorige besturen.  Zij gaan de overgang naar de nieuwe structuur begeleiden. Tevens worden zij belast met overige bestuurstaken. Het tijdelijke bestuur zal tot uiterlijk 1 mei 2017 de taken waarnemen en het pad effenen voor het nog te kiezen vaste bestuur. Dit geldt overigens ook voor de commissies en afdelingen.

Het tijdelijke bestuur is als volgt samengesteld, daarbij opgemerkt dat de afdeling Jeugd bij de Ren is gesitueerd maar met een aparte opdracht:

Tijdelijke bestuur:

Voorzitter: Rob Claassens

Secretaris: Arjan van der Velden

Penningmeester: Jan Gerard Boomgaarden

Bestuurslid 1: Leen Nagtegaal

Bestuurslid 2: vacature (voorkeur voortkomende uit de Ren)

 

Afdeling Ren en Jeugd:

Vacature

Afdeling Toer:

Leen Nagtegaal

 

Commissies:

PR: vacature

Facilitaire zaken:

Jaap Smit

Evenementen:

Herwin Schouwink

 

 

Zoals u kunt lezen zijn niet alle posten bezet en zijn er vacatures waar we uw aandacht voor vragen. We hebben voor uw informatie een korte versie van de functies en beknopte taakinhoud toegevoegd. Mocht u voor een van de vacatures belangstelling hebben laat het ons weten zodat we u nader kunnen informeren.

Het tijdelijke bestuur kan het niet alleen.

Dat hoeft ook niet omdat er naast het bestuur al jaren lang leden actief zijn die zich voor de volle 100% inzetten in het belang van de club. Maar wanneer de plannen vorm hebben gekregen, zal zeker een oproep voor vrijwilligers voor de afdelingen en activiteiten volgen.

Een van de opdrachten van het bestuur is een goede verbinding aan te gaan met de bestaande en toekomstige vrijwilligers.

Bij het installeren van het tijdelijke bestuur gaan we afscheid nemen van een aantal bestuursleden die de afgelopen jaren met een enorme inzet en betrokkenheid activiteiten voor onze club hebben uitgevoerd. Hieraan zal op een ander moment aandacht worden gegeven.

De komende weken komen de leden van de oude besturen en nieuwe bestuur bij elkaar en zullen in samenspraak met de notaris de stappen worden doorlopen om de nieuwe vereniging te laten registreren.  We gaan nog een keer met de stofkam door de statuten zodat deze door de notaris als onderdeel van de registratie kan worden meegenomen. Als het zover is informeren we u.

Tot slot:

We hebben als nieuwe vereniging de ambitie om een gezonde vereniging te zijn met als doelstelling de wielervereniging te zijn van de Hoeksche Waard, die herkenbaar is in de regio met een eenduidige clubuitstraling. Laten we dit met ons allen tot een succes maken. Met vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet. Hetzelfde geldt ook voor de gesprekken met de gemeente over het huidige en mogelijke toekomstige parcours en onderkomen!

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Rob Claassens

(tijdelijk) voorzitter

 
 

Nieuws

18-02-2019
Start2Bike

In samenwerking met het Hoeksche Waards Damespeloton zijn we dit jaar de Start2Bike locatie in de Hoeksche ... Lees meer »

17-02-2019
Wintertraining jeugd: Tacxtraining 12 februari

We zitten alweer in februari. Nog even, nou ja nog even en we gaan weer buiten fietsen.Nu half februari ... Lees meer »

13-02-2019
Jeugdwielertrainer worden iets voor jou?...

Wie zou binnen onze club een goede jeugdtrainer zijn? Of ben je dat misschien zelf? Ben of ken jij een ... Lees meer »